Přidělování ploch

Výstavní stánek či výstavní plocha je přidělena s ohledem na tématické členení výstavy, vhodnost místa, celkové uspořádání expozice a její estetickou úroveň. O umístění rozhoduje pořadatel. Vystavovatel nesmí bez souhlasu pořadatele postoupit svoji pronajatou plochu jinému vystavovateli. Účastník nesmí vystavovat mimo plochu, která mu byla přidělena. Rozšíření výstavní plochy je možné jen se souhlasem pořadatele. V případě navýšení výstavní plochy při realizaci stánku, nebo při objednání dalších služeb či vybavení, je vystavovatel povinen provedené vyúčtování uhradit v průběhu výstavy hotově dle pokynu pořadatele.

Cenové a platební podmínky

Podpisem přihlášky přistupuje vystavovatel na závaznou cenovou a platební dohodu s pořadatelem. Ceny uvedené v přihlášce jsou bez DPH. Cena je stanovena za celou dobu konání akce a jejím obsahem je:

  • registrační poplatek
  • pronájem výstavní plochy
  • objednané služby
  • základní technické osvětlení pavilonu
  • propagace výstavy
  • produkční a manažerské práce
  • pořadatelská služba
  • ostraha bezpečnostní službou
  • úklid pavilonu a exteriéru, mimo výstavních expozic
  • odvoz odpadků

Registrační poplatek a částky za všechny ostatní objednané výstavní služby včetně ceny za plochu jsou součástí proformafaktury. Proformafaktura musí být zaplacena před zahájením výstavy. V zákonné lhůtě obdrží vystavovatel daňový doklad. Na výzvu pořadatele je účastník povinen řádně prokázat platbu (kopii výpisu z bankovního konta, ústřižku složenky nebo v případě hotovostní platby pokladním dokladem). V opačném případě má pořadatel právo odmítnout účast vystavovatele na výstavě.

Všeobecné podmínky