Výstava se bude konat!!!

Po konzultaci s Krajskou hygienickou stanicích bych Vás ráda ujistila, že výstavy a veletrhy nepatří mezi riziková místa. Ráda bych Vás  informovala, že výstavy AUTOSALON LOUNY, RODINA A VOLNÝ ČAS A ŘEMESLA A KREATIVITA proběhnou v plánovaném čase 25. – 27.9. Dle vyjádření Ministerstva zdravotnictví – výstavy, trhy a veletrhy, se mohou konat, za dodržení podmínky, že ve stejný čas nepřekročí účast 1 000 osob, koná-li se akce převážně ve venkovních prostorech, nebo 500 osob, koná-li se akce převážně ve vnitřních prostorech. Tímto bych Vás ráda uklidnila a věřím, že si akci užijeme při plném zdraví.