Nejlepší stropní systém na trhu se představí na výstavě Dům 2022

Existují různé možnosti, jak vyrobit stropy z betonu: ze staveništního betonu přímo na staveništi, nebo za dokonale příznivých podmínek v továrně.

Dennert Vám nabízí nejefektivnější sofistikovaný prefabrikovaný stropní systém. Do systému lze integrovat stropní topení/chlazení, vzduchotechniku, osvětlení atd. Nabízíme také největší výběr prefabrikovaných schodišť a komínové systémy.

U běžných stropů ze železobetonu musí být celá plocha stropu podepřena, obedněna, vyztužena a vybetonována – velmi vysoký časový a nákladový faktor. Na staveništi navíc nelze vyrábět vysoce výkonné druhy betonu, jaké se používají v prefabrikovaných dílech z továrny. Na staveništi je vždy nutné uzavřít kompromis mezi ztrátou vlhkosti, ztrátou pevnosti a povětrnostními podmínkami. Také dlouho trvající stavební vlhkost brání plynulému dalšímu zpracování.

Strop DX prefabrikovaný v továrně zaručuje konstantní kvalitu a do značné míry odstraňuje závislost průběhu, resp. doby stavby na počasí. Pro Vás to znamená: žádné náklady na bednění a s tím související čas, žádné podpěry a především žádná stavební vlhkost, protože strop DX je dodán suchý a ve správný čas na Vaše staveniště.

Díky průběžným vývojovým pracím vyhovuje strop DX i nejpřísnějším statickým nárokům – např. z hlediska užitečných zatížení, rozpětí a protipožární ochrany. Naše stropy DX z prefabrikovaných betonových dílů mohou být díky našemu jedinečnému systému uzavírání enormně rychle silově namontovány a jsou okamžitě zatížitelné a pochozí.

Topení, chlazení a větrání se stropem DX – komfortnější klima

Masivní strop DX je možné rozšířit o topný a chladicí systém a o přípravu na větrání místnosti. Příslušné součásti jsou do stropu integrovány již v závodě, čímž se minimalizuje námaha a stavební časy na staveništi. Topení, chlazení a větrání v jediném systému. Maximálně pohodové klima při minimální spotřebě energie, která šetří výdaje.

Veškeré dotazy vám rádi zodpovíme na našem stánku na 19. – 21.8. na Výstavišti v Lounech na výstavě Dům 2022. Najdete nás v pavilonu A.