Komínové asociace poskytovány informace o projektování, stavbě a provozu komínů.

V rámci výstavy Dům a zahrada Liberec budou na stánku Komínové asociace poskytovány informace o projektování, (spalinových cest) a to objektivně a nezávisle na konkrétním výrobci či prodejci. Poradenství je vykonáváno s finanční podporou Ministerstva průmyslu a obchodu z PROGRAMU EFEKT – Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie.
Konkrétně se zaměřujeme na navrhování a provozu komínových systémů, dále poskytujeme energetické poradenství a poradenství z oblasti vytápění.