“Dech černého bezu – koncovka, fujara, a další flétny, jako léčivé nástroje” – hudební vystoupení spojené s přednáškou o těchto nástrojích

Přinášíme vám širokou nabídku mimořádně kvalitních hudebních nástrojů, které jsou ideální pro různé druhy muzikoterapie, pro kreativní hudební výchovu ve všech typech škol i předškolních zařízeních, pro klinická, léčebná, rehabilitační i wellness centra i pro ústavy sociální péče. Též pro hudební souznění a komunikaci, pro potěšení z krásné hudby a zvuků, hudební meditaci, léčení a relaxaci.

Velmi rádi vám poradíme s optimálním výběrem nástrojů pro vaše potřeby, terapeutické nebo jiné cíle. Doporučíme ideální vyváženou sestavu pro vaše záměry a přání a můžeme v případě potřeby pomoci i s kompletním vybavením vašeho centra, školy nebo zařízení pro hudební či muzikoterapeutické účely – tak aby byla pokryta celá škála možností hudebního a terapeutického působení.

Navštivte náš stánek na výstavě Rodina a volný čas, na výstavišti v Lounech od 8. – 10. června.

Připravili jsme pro Vás i hudební vystoupení spojené s přednáškou o těchto nástrojích. Vystoupení proběhne v pátek 9.30 a 15.00 hod. V sobotu 10.15 a 15.00 hod a v neděli 10.30 a 14.30 hod. Vždy v prostoru na výstavišti v prostoru letního kina.