AMSP na výstavě Člověk v přírodě!

AMSP na výstavě Člověk v přírodě. Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) realizuje již druhým rokem úspěšný projekt Silver Business. Jeho hlavním cílem je motivovat osoby ve věku 55+ zahájit své vlastní podnikání či se jiným způsobem zapojit do spolupráce s malými a středními podniky. Seniorní experti a profesionálové v různých oborech vynikají především svými bohatými zkušenostmi, pracovitostí a spolehlivostí, což jsou kvality vysoce ceněné nejenom mezi malými firmami a začínajícími start-upy. Cílem AMSP ČR je podpořit návrat seniorů a pre-seniorů na pracovní trh, ať už formou dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, či založením vlastní živnosti, a docílit tak odpovídajícího využití jejich potenciálu a kapacit, umožnit jim získat spravedlivé ohodnocení jejich práce a vrátit je zpět do často zpřetrhaných sociálních vazeb. Zároveň tento projekt umožňuje českým firmám získat zkušené poradce s dlouholetou praxí z různých oborů.
Důležitou součástí projektu je i sběr inspirativních příběhů seniorů, kteří již samostatně podnikají či se různými způsoby navrátili do pracovního procesu po vynucené odmlce.
Je vám 55+, jste aktivní a máte zájem předávat své zkušenosti dále?
Máte vlastní podnikání a chtěli byste se podělit o svůj životní příběh?
Zapojte se i VY do projektu SILVER BUSINESS! Kontaktujte buď přímo manažera projektu pana JUDr. Miroslava Somola, CSc. na e-mailové adrese somol@amsp.cz nebo se zapojte na webových stránkách www.silverbusiness.cz.

Aktivity projektu SILVER BUSINESS jsou podpořeny z dotačního programu Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností.