Den záchranářů Ústeckého kraje

Připraven je bohatý doprovodný program pro děti a celou rodinu. Čeká na vás záchranářská, policejní a armádní technika a těšit se můžete i na ukázky záchranářů, policistů a hasičů v akci.

DEN ZÁCHRANÁŘŮ ÚSTECKÉHO KRAJE

ČASOVÝ HARMONOGRAM 3.6. 2017

 • KŘIŽOVATKA (PŘED PAVILONEM „A“)

10.00 – 10.10    ZAHÁJENÍ        moderátor JOSEF MELEN (program dne, ukázky, atrakce)

10.10 – 10.15      PROSLOV        zahájení starostou města Louny RADOVANEM ŠABATOU

 • PŘED PAVILONEM „B“

10.15 – 10.30    UKÁZKA          vznícení oleje pod dozorem hasičů

 • VEDLE PAVILONU „C“ (TRÁVA)

10.30 – 11.00    UKÁZKA          výcvik policejních služebních psů včetně speciálních činností

 • ZA PAVILONEM „C“ (TRÁVA)

11.00 – 11.30    UKÁZKA          ukázka činnosti jízdní policie ČR

 • HLAVNÍ TŘÍDA

11.30 – 11.45    UKÁZKA          prezentace činnosti mladých hasičů

 • HLAVNÍ TŘÍDA

11.45 – 12.15    UKÁZKA            využití hasičské lezecké techniky

12.15 – 12.30    UKÁZKA          činnost speciálního hasícího a řezacího zařízení COBRA

 • PŘED PAVILONEM „B“

12.30 – 12.45    UKÁZKA          zajištění a transport osoby s vysoce virulentní nákazou

12.45 – 13.00    UKÁZKA          vznícení oleje pod dozorem hasičů

 • KŘIŽOVATKA (PŘED PAVILONEM „A“)

13.00 – 13.10    PROSLOV        pozdrav hejtmana Ústeckého kraje OLDŘICHA BUBENÍČKA

13.10 – 13.20    HEJTMAN        předání symbolických šeků představitelům složek IZS

 • ŘEKA OHŘE (MOSTEK)

13.30 – 14.00    UKÁZKA          vyzvednutí nevybuchlé munice z vody policejními potápěči

14.00 – 14.30    UKÁZKA          instalace norné stěny v Ohři k zachycení škodlivých látek

 • HLAVNÍ TŘÍDA

14.30 – 15.30    ATLETIKA        autogramiáda BARBORY ŠPOTÁKOVÉ (oštěpařka)

14.30 – 14.45    UKÁZKA          výroba lehké pěny

14.45 – 15.00    UKÁZKA          jednoduché útočné vedení od stroje (mladí hasiči – dorost)

15.00 – 15.30    UKÁZKA          vyproštění osob z havarovaného vozidla hasiči

 • VEDLE PAVILONU „C“ (TRÁVA)

15.30 – 16.00    UKÁZKA          výcvik policejních služebních psů včetně speciálních činností

 • ZA PAVILONEM „C“ (TRÁVA)

16.00 – 16.30    UKÁZKA          ukázka činnosti jízdní policie ČR

 • HLAVNÍ TŘÍDA

16.30 – 16.45    UKÁZKA          činnost speciálního hasícího a řezacího zařízení COBRA

 • PŘED PAVILONEM „B“

16.45 – 17.00    UKÁZKA          vznícení oleje pod dozorem hasičů

 • KŘIŽOVATKA (BŘEH ŘEKY OHŘE)

17.00 hod         ZÁVĚR             zapálení papírové makety města Louny připomínající 500.výročí od vypálení historické části města

17.30 hod         KONEC            rozloučení moderátora

CELODENNÍ PROGRAM:

 • SOFTBALOVÉ HŘIŠTĚ

„průběžně“        PREZENTACE              prohlídka vrtulníku Policie ČR

 • PAVILON „B“

„průběžně“        PREZENTACE              činnost Zdravotnické záchranné služby ÚK

 • BŘEH ŘEKY OHŘE

„průběžně“        PREZENTACE              technika Policie ČR

„průběžně“        PREZENTACE              činnost a technika státního podniku Povodí Ohře

 • HLAVNÍ TŘÍDA

„průběžně“        PREZENTACE              činnost Českého červeného kříže v Lounech

„průběžně“        PREZENTACE              činnost mladých hasičů a činnost OSH Louny

 • NAPROTI PAVILONU „B“

„průběžně“        PREZENTACE              technika Armády ČR

 • HLAVNÍ TŘÍDA

„průběžně“        PREZENTACE              simulátory a zážitková prevence (BESIP, LITCOM)

 • TRAVNATÁ PLOCHA

„průběžně“        PREZENTACE              činnost EKO-KOM, a. s. (systém sběru a recyklace

obalových odpadů)

PROGRAMEM PROVÁZÍ ZPĚVÁK, HUDEBNÍK A SPECIALISTA NA ZÁŽITKOVOU PREVENCI JOSEF MELEN

 BOHATÝ DOPROVODNÝ PROGRAM PRO CELOU RODINU

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA PODLE AKTUÁLNÍCH PODMÍNEK (INFORMACE SDĚLÍ NA MÍSTĚ MODERÁTOR)

 UVEDENÉ ČASY MAJÍ POUZE ORIENTAČNÍ CHARAKTER